Disgusting Screw - Who Would You Have An Davidson With?

Bra att vi har det

Det är verkligen tacksamt att vi i Sverige har arbetsrätt, det hjälper en så mycket Och vi har så många saker som hjälper oss och skyddar oss. Ja det är ju inte så på alla platser och man kan verkligen se skillnad när man inte har det. Det är en helt annan osäkerhet och man har inga rättigheter som arbetare. Men det har vi i Sverige och det bör vi verkligen vara tacksamma för att vi har och som hjälper oss i så många olika situationer inom jobbet. Så uppskatta det och ta det inte för givet och se till att använda dig av det. Frö andra gör det så varför inte göra det du. Det är toppen att vi har det här.